Artikler om NYHETER

Mangler bilde

Årsmøte i Tjen folket

Tjen folket – ei marxist-leninistisk gruppe har avviklet sitt tredje årsmøte en plass i Sør-Norge

Mangler bilde

Landsmøte i RV

28. februar til 2. mars avholder Rød Valgallianse Landsmøte. Tjen folket ser fram til og ønsker lykke til med samlinga av de revolusjonære, sosialistiske kreftene i Norge.

Vi håper RV kommer samla og sterkt tilbake i dagskampen; mot rasering av kommunene, den globale markedsliberalismen og den imperialistiske krigen mot Irak!

• Rød Valgallianse

Mangler bilde

Stopp den imperialistiske krigen!

USA og Storbritania slapp i natt de første bombene over Bagdad, og fører nå en åpen angrepskrig mot Irak. Tjen folket fordømmer krigshandlingene, de er dypt urettferdige og i strid med folkeretten.

USA, verdens største imperialist og eneste supermakt, har presset fram krigen for å tjene egne økonomiske og politiske behov. Amerikanske løgner overfor FNs sikkerhetsråd har blitt grundig avslørt, de virkelige motivene for krigen står nå klart fram.

Det irakiske folket fortjener selvstendighet og frihet, fra amerikanske imperialister så vel som tyrraniske despoter – Ingen krig mot Irak!
• ingenkrig.no

Mangler bilde

Hva gikk galt i Sovjet og Kina?

Kommunister har siden Stalins død slitt med å forholde seg til påstandene om at undertrykkingen under proletariatets diktatur ikke bare rammet reaksjonære borgere men også store deler av folket. Disse påstandene har blitt møtt med alt fra blånekting, til full anerkjenning. Enkelte «marxister» har til og med godtatt de borgerlige forklaringene med at dette skyldes selve den marxistiske ideologi, og at den var en naturlig konsekvens av denne ideologien, som med lovmessighet vil bli gjentatt med mindre en tar et kraftig oppgjør med sentrale deler av den marxistiske teori.

Irak 2003 - imperialistisk omfordelingskrig

Hvorfor har USA og England gått til krig mot USA? Er det fordi USA er onde/ har onde ledere? Bør vi bygge EU som en snill motvekt mot onde USA?

• Les vår løpeseddel

Mangler bilde

Bush bryter straffeloven - må etterforskes

Tjen folket krever at Kongen i Statsråd begjærer strafferettslig etterforskning og påtale av George Bush for omfattende brudd på norsk straffelov. Vi krever likhet for loven!

• Pressemelding

• Brev til kongen i statsråd

Mangler bilde

Om parolen om et Europas Forente Stater

Klassekampens kampanje om nytenkning rundt EUs karakter har fått Tjen folket til å ta fram en god, gammel analyse av Lenin:

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.