Artikler om NYHETER

Mangler bilde

Politikk for en ny epoke?

Les Jon Børge Hansens kritikk av “Tredje venstre”, publisert i tidsskriftet “Rødt!”.

Mangler bilde

Steen, marxismen og dogmatismen

Et svarinnlegg til et innlegg Reiulf Steen hadde mot vår talsperson i KK 19 februar. Spørsmål her drier seg om hvorfor sosialdemokrater nekter å forholde seg til annalyser, sitater osv. av Marx som er mindre «stuereine».

Mangler bilde

Reiulf Steen og marxismen

Svar på et innlegg Reiulf Steen hadde i “Fokus” i Klassekampen 12. februar. Sentrale spørsmål var om Marx var mot begrepet “marxist”, og hvorvidt Marx mente kommunismen alltid måtte være demokratisk.

Mangler bilde

Kommunisme, sosialdemokrati eller anarkisme

Svar på en kritikk som sto i Klassekampen 8 februar 2005. Dette leserinnlegget begrunner hvorfor vi mener kommunismen er et bedre allternativ enn anarkismen.

Utopisk om "Tredje venstre"

Magnus Marsdal og Bendik Wold kom med boken Tredje Venstre høsten 2004. Boken er et forsøk på å gi ny ideologi for en ny venstreside. Alle bevegelser som vil gjøre endringer trenger teori for å kaste lys over hvordan dette kan gjøres. Imiddlertid må denne teorien ha sin rot i den praktiske virkelighet. Tredje Venstre tar dessverre i stede utgangspunkt i fromme ønsker løsrevet fra denne materielle virkeligheten. Denne kritikken av boka sto på trykk i Klassekampen 31 januar 2005, og er skrevet av Henrik Ormåsen, talsperson for Tjen folket og Randi Holmelid, tidligere nestleder i RV

Mangler bilde

Sosialisme = proletariatetsdiktatur

Denne løpeseddelen ble laget for utdeling til konferansa “Manifest02” som gikk av stabelen 4-6 oktober 2002. Kjerna i denne løpeseddelen går egentlig på om det er den sosialdemokratiske, eller kommunistiske veien som er den rette for å avskaffe kapitalismen.

Mangler bilde

Mensjevik skrev Lenin biograf

Robert Service. Britisk histriker som definerer seg som “venstre sosialdemokrat” har skrevet en biografi om Lenin. “vesntre sosialdemokrat” vil i praksis si det samme som at Service står politisk på linje med Mensjevikene; Lenins politiske fiender. Boka bærer preg av en nokså ensidig svartmaling av Lenin som person, og alt det han sto for. Forfatteren avslører også store huller i forståelsen av det mest ellementære i marxismen.

Mangler bilde

Kjære President

Pressemelding om SV’s “tellhim” kampanje.

Mangler bilde

Pressemelding: Årsmøte i Tjen folket - ei marxist-leninistisk gruppe

Tjen folket – ei marxist-leninistisk gruppe har avviklet sitt fjerde årsmøte en plass i Sør-Norge

Mangler bilde

Dimitrov, kommunister og regjeringssamarbeid

Leserinnlegg i Klassekampen om Dimitrov og «sosialistiske» regjeringer

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.