Artikler om NYHETER

Mangler bilde

Tjen folket svarer Øgrim

Tjen folket sitt svar på "ÅPENT BREV TIL REVOLUSJON OG TJEN FOLKET OM VENSTRESIDA, RV, SV OG VALGET" fra Tron Øgrim.

Mangler bilde

Revolusjon svarer Tron Øgrim

ML-gruppa Revolusjon sitt svar på “ÅPENT BREV TIL REVOLUSJON OG TJEN FOLKET OM VENSTRESIDA, RV, SV OG VALGET” fra Tron Øgrim.

Mangler bilde

Åpent brev fra Tron Øgrim

Tron Øgrim sendte for ei tid sida eit ope brev til Revolusjon og Tjen folket. Brevet vart óg sendt til det interne RV-forumet.

Han stilte ein rekke spørsmål som vi valgte å gje eit grundig svar, og har difor ikkje svara før no.

Det ope brevet og svaret frå Revolusjon utløste eit stort ordskifte mellom anna om kva type rørsle RV skal vera.

Mangler bilde

Ekeland, RV og Lenin

Ekeland hadde en kronikk i Klassekampen 1. november 2003 under tittelen «RVs dilemma». Av flere hårreisende og feilaktige påstander Ekeland fremmer her, skriver han blant annet at det ikke finnes noen leninistisk partimodell. Han begrunner dette med at «Lenins teori og praksis [er] så motsetningfylt i perioden».

Mangler bilde

Jesus fra Nasaret og hans ledelsesmetoder

Joe S. Hill fikk i våres en invitasjon fra Stortinget, til et heller tvilsomt møte…

Mangler bilde

Klassekampen som antimarxistisk propagandakanal

Svarinnlegg mot den borgerlige anti-marxisten Hagtvets kronikk i Klassekampen under tittelen “Takk til Jan Myrdal” Dette innlegget ble aldri trykt i Klassekampen

Mangler bilde

Bondeviks båretale eller beretningen om varsla død

Tjen Folket har gjennom sine kontakter i det sentrale statsapparatet, dvs. ved statsministerens kontor fått tilgang til førsteutkastet til Statsministeres båretale.

Mangler bilde

Ville angrep på det "kommunistiske spøkelset"

I den seinere tid har vi sett ville angrep på dette spøkelset av den borgerlige sosiologen Hagtvet, akkompaniert av et så godt som samlet pressekorps.
Vi ser på det som en god ting.

Mangler bilde

Professorer og ytringsfriheten - har Jorun Gulbrandsen støtte i eget parti?

Jorun Gulbrandsen har som leder av AKP gått til motangrep på professor Hagtvet fordi han har satt frem påstander om at AKP(m-l) drev med militær opplæring og at en måtte være villig til å drepe nære venner eller slektninger for å være medlem av partiet. AKP truer med injuriesøksmål dersom Hagtvedt ikke trekker disse påstandene tilbake. Samtidig finnes det AKP’ere rundt redaktøren av partiets tidskrift Røde Fane, som nettopp bruker dette tidskriftet til å agitere for det motsatte, nemlig at ytringsfriheten ikke skal ha noen former for begrensning.

Mangler bilde

Bondevik har ansvaret for tap av menneskeliv, både norske og irakiske!

Georg Bush hadde ikke noen form for folkerettslig grunnlag for sitt militære angrep på Irak, på tross av forskjellige former for forsøk på bortforklaringer så viser debatten etter angrepet på Irak, blant annet i England at det ikke er mulig å forsøke å etablere et slikt grunnlag. Irak er okkupert av USA og England, folket i Irak har rett til å forsvare seg mot denne okkupasjonen

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.