Artikler om TEORI

Mao Zedong

Om Mao Zedongs historiske rolle

Den amerikanske kommunisten William Z. Foster skreiv i 1955 en tekst om Mao Zedongs historiske rolle. Så vidt vi veit er den ikke tidligere oversatt til norsk. Vi gleder oss over å kunne publisere den her i norsk språkdrakt.

Forbedre våre studier

Problemstillingen er like aktuell i dag som i 1941, da Mao skrev denne teksten.

Latuff om Marx og krisa

Lærebok i politisk økonomi

Denne læreboka i politisk økonomi blei skrevet av et kollektiv av Sovjet-økonomer i tida fra 1951 til 1954.

Mangler bilde

Imperialismen

En av Lenins største teoretiske verk har Tjen folket nå digitalisert slik at den kan bli tilgjengelig for flere. Spesielt i dag med krise i kapitalismen og imperialistiske røverkriger i blant annet Irak og Afghanistan er denne boka aktuell.

Om den historiske og dialektiske materialisme

Et av Stalins viktigste bidrag til videreutviklinga av marxistisk teori, var hans foredrag om den historiske og dialektiske materialismen som han skreiv i september 1938. Vi legger den ut her og gjør oppmerksom på at den finnes i boka “Spørsmål i leninismen – artikler og taler i utvalg 1924-1939”.

Enhetsfrontens og folkefrontens problemer, av Georgi Dimitrov

Dimitrov var i sin tid en svært betydningsfull kommunist og anti-fascist. Blant annet kjent for å bli anklaget for Riksdagsbrannen i Tyskland, av Hitler regimet. Denne boken er det vesentligste bidraget til kommunistisk teori som er laget, hvis vi ser bort fra bidragene fra de fem store (Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao).

I denne boka drøfter Dimitrov hva nazismen er, og hvordan den må bekjempes. Dette er innsikt som var brennaktuelt da den blei skrevet, men som fortsatt i dag også er svært aktuelt (dessverre). Teoriene som her tas opp er som sagt spesielt retta inn på hvordan en møter nazismen, men har også overføringsverdi for annen type frontarbeid.

Da Oktober forlag (på denne tiden forlaget til AKP(m-l) ga ut boka i 1970, hadde de et nokså fyldig forord fra forlaget som vi synes er så bra, at vi også legger ut dette.

Mangler bilde

Om å rette på feilaktige ideer i partiet

Maos tekst “Om å rette på feilaktige ideer i partiet” har til nå ikke eksistert i digitalisert utgave på norsk. Tjen folket publiserer den herved på sine nettsider siden det kan være vanskelig å få tak i originalen i bokform. Teksten finnes i Verker i utvalg bind 1 s.108-119

Mangler bilde

Gratulerer med dagen, kommunistar!

Karl Marx vart fødd på denne dagen, 5.mai, for 190 år sidan i år. Marx er eit av dei mest innflytnadsrike menneska som nokon gong har levd på denne jorda.

Verdens folk, foren dere og knus de amerikanske imperalistene og deres lakeier!

Mao Zedong skreiv i 1970 en tekst mot de amerikanske styrkene i Sørøst-Asia. Denne teksten er ennå aktuell med tanke på okkupasjonen og motstanden i Afghanistan og Irak, og de revolusjonære kampene i land som Nepal, Fillippinene og India.

Mangler bilde

Hva mener Tjen folket?

Vi i Tjen folket blir ofte spurt om hva vi mener om de forskjelligste ting. I teksten under prøver vi å gjøre rede for hva vi mener om noen av de tinga vi ser på som de viktigste for vårt politiske arbeid.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.