Artikler om TEORI

Mangler bilde

Tjen folket

Kamerat Mao Tsetung holdt denne talen på et minnemøte for kamerat Chang Szu-teh (1) som blei arrangert av de utvalga som sto direkte under sentralkomiteen i Kinas Kommunistiske Parti.

Mangler bilde

Noen spørsmål om metoder for ledelse

1. Det fins to metoder som vi kommunister må bruke i alt arbeid vi gjør. Den ene er å knytte det allmenne sammen med det særegne. Den andre er å knytte ledelsen sammen med massene.

Mangler bilde

Korriger arbeidsstilen i partiet

I dag åpner partiskolen, og jeg ønsker den lykke til.

Jeg vil gjerne si litt om problemet med arbeidsstilen til partiet vårt.

Mangler bilde

Å bli angrepet av fienden er ikke en dårlig ting, men en god ting

Hva kommer det av at den Anti-japanske militære og politiske høyskolen har blitt berømt over hele landet og til og med har fått et visst ry i utlandet? Fordi den av alle de anti-japanske militærinstituttene er den mest revolusjonære, den mest progressive, og den beste forkjemperen for nasjonal frigjøring og sosial likestilling. Dette tror jeg også er grunnen til at de som kommer på besøk til Yenan, er så ivrige etter å få se den.

Mangler bilde

Om motsigelsen

Loven om motsigelser i ting, det vil si loven mot motsetningenes enhet, er den grunnleggende loven i den materialistiske dialektikken.

Mangler bilde

Om praksis

Om forholdet mellom kunnskap og praksis, mellom viten og handling.

Mangler bilde

Mot liberalismen

Vi er for aktiv ideologisk kamp, for det er det våpenet som kan sikre enhet innafor partiet og i de revolusjonære organisasjonene, og dette tjener kampen vår. Alle kommunister og revolusjonære må bruke dette våpenet.

Mangler bilde

Hvor "ond" var Mao?

Borgerskapet liker ikke revolusjonær teori. Lettere enn å ta ballen er det gjerne å ta mannen. Det kommer derfor stadig vekk bøker fra borgerskapet som blir framstilt som grundige historiske bøker, og som det blir reklamert heftig for. En av de siste i rekken er boka Mao: The Unknown Story av Jon Halliday og Jung Chang.

Men er det slik som borgerpressa framstiller det: At denne boka er en korrekt avsløring av at Mao var mye verre en borgerskapet trodde fra før?

Denne kritikken av Jin Xiaoding dokumenterer at Halliday og Chang har tydd til en del fantasi + “triks” for å få malt det bildet de ønsker av Mao.

Mangler bilde

Trenger vi et kommunistparti?

I disse dager planlegger AKP og RV sammenslåingen til ett parti. Resultatat blir etter all sannsynlighet en nedleggelse av AKP, og et “nytt” RV som ønsker å fylle tomrommet etter SV.

Tjen folket inviterer på bakgrunn av dette alle som kaller seg kommunister til en åpen diskusjon om muligheter og utfordringer for et virkelig kommunistparti i Norge.
Ønsker du å delta på en diskusjonsliste? Send en mail til henrik@tjen-folket.no

Mangler bilde

Politikk for en ny epoke?

Les Jon Børge Hansens kritikk av “Tredje venstre”, publisert i tidsskriftet “Rødt!”.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.