Artikler om TEORI

Mangler bilde

Kinas Kommunistiske Parti (KKP)

I helga var det partikongress i Kinas Kommunistiske Parti (KKP). Den stadfestet på nytt at partiet for lengst har forlatt marxismen-leninismen og maoismen.

Mangler bilde

Sannheten som forsvant

Mario Sousa fra Kommunistiska Partiet – KPML (r) i Sverige har også laget en brosjyre som heter “sanningen som kom bort – Den påstådda historien om miljontals fångna och döda i Stalins Sovjetunionen.”

Et annet syn på Stalin

Ludo Martens (f. 1946) er en belgisk historiker og tidligere maoist. Som historiker er han kjent for sine arbeider med fransktalende deler av Afrika og Sovjetunionen. Et annet syn på Stalin (Another view of Stalin) kom ut i 1994, og er seinere blitt oversatt til en rekke språk. Denne boka tar et grundig oppgjør med den dominerende historiefortellinga om Stalin.

Boka er delt i tre pdf filer: Et annet syn på Stalin del 1, Et annet syn på Stalin del 2, Et annet syn på Stalin del 3

Mangler bilde

Trotsky sin teori om den permanente revolusjonen

“Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet ofte originalest.” (av Terje Valen)

Mangler bilde

Hva må gjøres?

“Hva må gjøres?” er blant Lenins mest kjente og aktuelle tekster. For folk som vil vite hva som må gjøres for kommunister i dag, så kommer en ikke utenom å studere denne boka.

Mangler bilde

Staten og revolusjonen

REORD FRÅ FORLAGET

Denne boka er eit band i serien Utvalgte verker i 12 bind, som Forlaget Oktober held på å gje ut.

Dette bandet inneheld skriftet Staten og revolusjonen. Den marxistiske teorien om staten og oppgåvene til proletariatet i revolusjonen. Det vart skrive i august – september 1917, rett før den politiske krisa i Russland som førte til Oktoberrevolusjonen. Bandet går inn som nummer 8 i serien.

Dette bandet og serien som heilskap svarar til det som vart laga av Marx-Engels-Lenin-instituttet under vegleiing frå Stalin fyrst i trettiåra. Den utgåva vi gjev ut no, fylgjer den 4. russiske utgåva frå 1946.

[…]

Notene er i hovudsak laga av redaksjonen til Oktober-utgåva 1977. Originalen inneheld nokre få av notene med ordforklaringar og bokreferansar, samt notene x og aa.

Mangler bilde

Hvor kommer de riktige tanker fra?

Dette essayet av kamerat Mao Tsetung er en del av “Utkast til vedtak av sentralkomiteen i Kinas Kommunistiske parti om visse problemer i vårt nåværende arbeid på landsbygda”, som ble utarbeidet under hans ledelse. Denne delen ble skrevet av kamerat Mao Tsetung selv.

Mangler bilde

Bevar stilen med å leve enkelt og kjempe hardt

Om ikke lenge har vi vunnet seier over hele landet. Denne seieren vil bryte imperialismens østfront, og den vil ha stor internasjonal betydning. Det å vinne denne seieren vil ikke kreve særlig mer tid og krefter, men det kommer konsolideringa av seieren til å gjøre.

Mangler bilde

Om folkets demokratiske diktatur

Til 28-årsdagen for stiftelsen av Kinas kommunistiske parti

Mangler bilde

Den dumme oldingen som flytta fjella

Kongressen vår har vært svært vellykka.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.