Artikler om DEMOKRATI

Mangler bilde

"Demokrati" og diktatur (1918)

Vladimir Lenin, skrevet 23. desember 1918, førte gang publisert i Pravda 3. januar 1919.

Marcus Thrane om demokrati

Allerede i 1848 var Marcus Thrane relativt fremsynt da han publiserte denne teksten i Drammens Adresse, hvor han var redaktør en kort periode. Han skriver om de som svikter sin klasse og slutter seg til makthaverne i håp om selv å vinne ære og å bli delaktige i undertrykkinga.

Revolusjonen blir ikke TV-sendt

-Om offentlighet, ekte og uekte nyheter.

Protest mot arrestasjonen av Roger Solsvik

Første mai ble Roger Solsvik, dratt over hele Torvallmenningen av to politimenn fordi han nekta å etterkomme deres pålegg om å forlate Bergen i 24 timer.

Er det pressefrihet i Norge?

En skoleelev som er aktivist i RKU har sendt dette innlegget til tjen-folket.no.

Det var muligens ikke disse to politimennene fra München som stoppa REBELL-aktivistene sist lørdag, men vi viser dem likevel fram som representanter for politistanden i den bayerske hovedstaden.

Politiet i München beslagla revolusjonære blader og klistremerker

I Bayern gir myndighetenes prosjekt mot såkalt “venstreekstremisme” absurde utslag.

Staten ser deg!

Den tyske staten bruker trojanere for å overvåke innbyggernes PCer.

Henrik

Brev til politimesteren i Haugesund

Tjen folket – kommunistisk forbund har sendt brev til politiet om lovligheten av å bortvise våre aktivister fra valgtorgene på to skoler i Haugesund.

Magne Lerø er redd for revolusjonen.

Borgerskapet er på nytt redd for revolusjon

Bergens Tidende (BT) er redd for revolusjonen. Folkelige opprør er en fare for demokratiet, skriver avisa ved å sitere redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.