Artikler om DEMOKRATI

Mangler bilde

Reiulf Steen og marxismen

Svar på et innlegg Reiulf Steen hadde i “Fokus” i Klassekampen 12. februar. Sentrale spørsmål var om Marx var mot begrepet “marxist”, og hvorvidt Marx mente kommunismen alltid måtte være demokratisk.

Mangler bilde

Sosialisme = proletariatetsdiktatur

Denne løpeseddelen ble laget for utdeling til konferansa “Manifest02” som gikk av stabelen 4-6 oktober 2002. Kjerna i denne løpeseddelen går egentlig på om det er den sosialdemokratiske, eller kommunistiske veien som er den rette for å avskaffe kapitalismen.

Mangler bilde

Professorer og ytringsfriheten - har Jorun Gulbrandsen støtte i eget parti?

Jorun Gulbrandsen har som leder av AKP gått til motangrep på professor Hagtvet fordi han har satt frem påstander om at AKP(m-l) drev med militær opplæring og at en måtte være villig til å drepe nære venner eller slektninger for å være medlem av partiet. AKP truer med injuriesøksmål dersom Hagtvedt ikke trekker disse påstandene tilbake. Samtidig finnes det AKP’ere rundt redaktøren av partiets tidskrift Røde Fane, som nettopp bruker dette tidskriftet til å agitere for det motsatte, nemlig at ytringsfriheten ikke skal ha noen former for begrensning.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.