Artikler om LENIN

Mangler bilde

Tjen folket i Europas største demonstrasjon for sosialisme og kommunisme

Tjen folket sendte en delegasjon til LL-demonstrasjonen i Tyskland 13.januar. LLL-Demo er til minne om Lenin, som døde 21. januar 1924 og Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, som blei torturert til døde den 15. januar 1919 etter at det sosialistiske spartakistopprøret de leda, blei brutalt slått ned av det keiservennlige Frikorpsforbundet.

Tjen folket holdt en internasjonal appell i forbindelse med MLPDs (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland/Tysklands marxist-leninistiske parti) markering på minnelunden hvor flere tyske ledende sosialister ligger gravlagt. Vi legger ut appellen på norsk og tysk her.

Mangler bilde

Kapitalismens fallitt

Arvid Wam langer i Drammens Tidende 5.november ut mot historikeren Odd Andreassen på grunnlag av et par artikler av sistnevnte hvor han ifølge Wam «med dårlig skjult skadefryd spår kapitalismens fullstendige fallitt». Wam forsøker å framheve kapitalismens fortrinn ved blant annet å peke på at han fikk anledning til å besøke Sovjet flere ganger, både som idrettsleder og som student. Dermed setter han seg i rollen som sannhetsvitne. Men er det særlig troverdig, det han skriver?

Mangler bilde

Hva må gjøres?

“Hva må gjøres?” er blant Lenins mest kjente og aktuelle tekster. For folk som vil vite hva som må gjøres for kommunister i dag, så kommer en ikke utenom å studere denne boka.

Mangler bilde

Staten og revolusjonen

REORD FRÅ FORLAGET

Denne boka er eit band i serien Utvalgte verker i 12 bind, som Forlaget Oktober held på å gje ut.

Dette bandet inneheld skriftet Staten og revolusjonen. Den marxistiske teorien om staten og oppgåvene til proletariatet i revolusjonen. Det vart skrive i august – september 1917, rett før den politiske krisa i Russland som førte til Oktoberrevolusjonen. Bandet går inn som nummer 8 i serien.

Dette bandet og serien som heilskap svarar til det som vart laga av Marx-Engels-Lenin-instituttet under vegleiing frå Stalin fyrst i trettiåra. Den utgåva vi gjev ut no, fylgjer den 4. russiske utgåva frå 1946.

[…]

Notene er i hovudsak laga av redaksjonen til Oktober-utgåva 1977. Originalen inneheld nokre få av notene med ordforklaringar og bokreferansar, samt notene x og aa.

Mangler bilde

Mensjevik skrev Lenin biograf

Robert Service. Britisk histriker som definerer seg som “venstre sosialdemokrat” har skrevet en biografi om Lenin. “vesntre sosialdemokrat” vil i praksis si det samme som at Service står politisk på linje med Mensjevikene; Lenins politiske fiender. Boka bærer preg av en nokså ensidig svartmaling av Lenin som person, og alt det han sto for. Forfatteren avslører også store huller i forståelsen av det mest ellementære i marxismen.

Mangler bilde

Ekeland, RV og Lenin

Ekeland hadde en kronikk i Klassekampen 1. november 2003 under tittelen «RVs dilemma». Av flere hårreisende og feilaktige påstander Ekeland fremmer her, skriver han blant annet at det ikke finnes noen leninistisk partimodell. Han begrunner dette med at «Lenins teori og praksis [er] så motsetningfylt i perioden».

Mangler bilde

Om parolen om et Europas Forente Stater

Klassekampens kampanje om nytenkning rundt EUs karakter har fått Tjen folket til å ta fram en god, gammel analyse av Lenin:

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.