Artikler om FOLKEKRIGEN I NEPAL

Folkekrigens faner løftes på ny

Om partiet Communist Party of Nepal Maoist.

Vår kamerat Peter Tobin med rapport fra valget i Nepal

Vi har i dag mottatt en rapport fra vår kamerat Peter Tobin om valget i Nepal.

Nytt maoistparti i Nepal

Tusenvis av folk forlater Nepals største parti for å danne nytt maoistisk parti og fortsette revolusjonen.

Svart September - fra terroraksjonen mot israelske idrettsutøvere under München-OL i 1972.

Kommunisme mot terrorisme

Terrorisme som strategi for frigjøring er et blindspor. Terrorisme skyver folk vekk fra målene til terroristene og gir herskerne friere tøyler til økt undertrykking.

Gatekamper i Paris 1968

Reaksjonær vold mot revolusjonær vold

Den partiforberedende gruppa Revolutionary Initiative i Canada publiserte 8. juli denne teksten om vold, som vi nå bringer i norsk språkdrakt.

Mangler bilde

The Maoists win elections in Nepal

Serve the People – a Marxist-Leninist group – celebrate the Maoist victory in the elections to the Consistuent Assembly. It is now clear that the Maoists have won more seats in the Assembly than the other parties altogether. Even though the Maoists have had a strong position among the masses and fought a civil war against those in power in the country, the size of the victory comes as a surprise to most, also the Maoists themselves.

Mangler bilde

Maoistane vinn valet i Nepal

Ten folket – ei marxist-leninistisk gruppe – helsar sigeren til maoistane i Nepal i valet til den grunnlovsgjevande folkeforsamlinga. Det viser seg at maoistane har vunne fleire mandat i folkeforsamlinga enn dei andre partia til saman. Jamvel om maoistane har stått sterkt mellom folk og utkjempa ein hard borgarkrig mot dei som har makta i landet, kjem storleiken på sigeren overraskande på dei fleste, også maoistane sjølv.

Mangler bilde

Møte om Nepal i Trondheim!

Dato: 5 desember
Sted: Prinsensgate 14
Klokka 1900

Hisila Yami fra ledelsen i maoistpartiet i Nepal kommer!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.