Artikler om REVOLUSJON

Revolusjonen blir ikke TV-sendt

-Om offentlighet, ekte og uekte nyheter.

Ga alt for revolusjonen

I 2008 døde Anuradha Ghandy, gerlijasoldat, og i spissen for kampen mot kastesystemet og kvinneundertrykkelse i India. Hun var den eneste kvinnen i Indias Kommunistparti (maoistene) sin sentralkomite.

Beredskapsloven

Antikommunistiske lov åpner for despotisk styre dersom staten trues av en revolusjon.

Behovet for revolusjon er enormt

Nå ved slutten av året kan vi oppsummere at også i 2015 er behovet for revolusjon enormt.

Hellas folk må kjempe seg fri sjøl

Tjen Folket støtter folket i Hellas sin kamp mot EU og kapitalismens krise, men har null tillit til Syriza.

Bort med juridisk kjønn

Nå blir det enklere å skifte juridisk kjønn men Tjen Folket mener det burde fjernes helt.

Mange tyskarar vil ha revolusjon

Tjue prosent av tyskarane meinar at deira nåverande levestandard ikke kan bli betre gjennom reformer og at berre ein revolusjon kan omforme samfunnet.

Revolusjonen kommer ikke

MLM knuser myten om at revolusjon plutselig kommer ut av en krise i framtida og at folket bare kan plukke den som en moden frukt.

Til minne om Kristian

Fredag 26. juli fikk vi beskjed om at Kristian var død. Slik vi husker han så hadde han et av de største og rødeste hjertene.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.