Artikler om FAGLIG

LO på hvem sin side?

LO-ledelsen svikter medlemmene sine og anbefaler tjenestedirektivet

ABC Nyheter melder at det er full splittelse i LO vedrørende EUs forslag til tjenestedirektiv.

Lokomotiv

Lokmannsforbundet med politisk aksjon til støtte for Palestina

Norsk Lokomotivmannsforbund har fatta et svært progressivt vedtak for alle sine medlemmer om å gjennomføre en to minutter lang stopp på all persontrafikk onsdag 8.januar kl.1600. Vi gjengir vedtaket her.

Mangler bilde

Lokale Sp-topper klare til å svikte velgerne sine

Kampen om veto til tjenestedirektivet er ikke så viktig for Senterpartiet at de er villig til å sette alle kluter til for å oppnå kravet sitt. I stedet avslører en ringerunde Dagsavisen har gjennomført til lokale Sp-topper at partiet kan akseptere tjenestedirektivet dersom regjeringa heller satser hardt på andre kjernesaker for partiet.

Arbeiderpartiet er klar til å overkjøre regjeringskameratene og LO

Arbeiderpartiet har uttalt at de er klar til å svikte regjeringspartnerne sine og LO, som var den viktigste grunnen til at de “rødgrønne” kom til makta for tre år siden. Bakgrunnen er EUs tjenestedirektiv, som Ap vil gjøre til en del av norsk lov.

Mangler bilde

Mange mister jobben på Raufoss

Hydro går nå til det skrittet at de sier opp rundt 120 arbeidere ved sin bildelfabrikk på Raufoss, Vestre Toten. Grunnen er ordresvikt og et dårlig marked.

Mangler bilde

LO går såvidt for veto mot tenestedirektivet

Sekretariatet i LO har gjort ei avgjerd i å oppmoda regjeringa om å nytta reservasjonsretten mot EUs framlegg til tenestedirektiv. For arbeidarrørsla er det vesentleg i denne saka at LO hamnar på same standpunktet som fleire store forbund har gjort.

Buss løpeseddel Trondheim

Nei til rasering av kollektivtrafikken - støtt bussjåførenes kamp mot anbud

Tjen folket og Revolusjonær Kommunistisk Ungdom i Trondheim sprer nå en løpeseddel til støtte for bussjåførenes kamp mot at drifta av kollektivtransporten i byen legges ut på anbud. Vi gjengir teksten på løpeseddelen under.

Mangler bilde

Festen er over - og arbeidsfolk må betale

Konjunktursvingningene i kapitalismen gjør arbeidslivet lite forutsigbart. I et Norge som har opplevd økonomisk vekst, har byggebransjen vokst de siste åra. Men nå går det motsatt vei.

braanen-lite

Klassekampen har valgt side

Endelig har Klassekampen tona flagg, de går nå aktivt ut og støtter det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Ap. Vi er mot dette samarbeidet, og støtter LO Trondheims forslag om at LO skal bryte med Ap.

Mangler bilde

Norsk EU-tilknytting svekkar kampen for faglege rettar

Den siste tida har ei rad dommar frå EF-domstolen ført til svekking av faglege rettar i EU- og EØS-området. Ein instans som ikkje står ansvarleg andsynes demokratisk valde forsamlingar syt difor til ålvorlege tilbakeslag for rettane til arbeidsfolk.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.