Artikler om AV LENIN

Marxisme og oppstand

Vladimir Lenin, Brev til sentralkomiteen i RSDAP (b), september 1917. Norsk utgave i Marx - Engels - Marxisme, s. 270-274, Forlaget Oktober, Oslo 1977.

Mangler bilde

"Demokrati" og diktatur (1918)

Vladimir Lenin, skrevet 23. desember 1918, førte gang publisert i Pravda 3. januar 1919.

Mangler bilde

Staten

Vladimir Lenin, en forelesning holdt ved Sverdlovuniversitetet 11. juli 1919.

Mangler bilde

Marxismens tre kilder og tre bestanddeler

Av V.I. Lenin 1. mars 1913.

Mangler bilde

Imperialismen

En av Lenins største teoretiske verk har Tjen folket nå digitalisert slik at den kan bli tilgjengelig for flere. Spesielt i dag med krise i kapitalismen og imperialistiske røverkriger i blant annet Irak og Afghanistan er denne boka aktuell.

Mangler bilde

Hva må gjøres?

“Hva må gjøres?” er blant Lenins mest kjente og aktuelle tekster. For folk som vil vite hva som må gjøres for kommunister i dag, så kommer en ikke utenom å studere denne boka.

Mangler bilde

Staten og revolusjonen

REORD FRÅ FORLAGET

Denne boka er eit band i serien Utvalgte verker i 12 bind, som Forlaget Oktober held på å gje ut.

Dette bandet inneheld skriftet Staten og revolusjonen. Den marxistiske teorien om staten og oppgåvene til proletariatet i revolusjonen. Det vart skrive i august – september 1917, rett før den politiske krisa i Russland som førte til Oktoberrevolusjonen. Bandet går inn som nummer 8 i serien.

Dette bandet og serien som heilskap svarar til det som vart laga av Marx-Engels-Lenin-instituttet under vegleiing frå Stalin fyrst i trettiåra. Den utgåva vi gjev ut no, fylgjer den 4. russiske utgåva frå 1946.

[…]

Notene er i hovudsak laga av redaksjonen til Oktober-utgåva 1977. Originalen inneheld nokre få av notene med ordforklaringar og bokreferansar, samt notene x og aa.

Mangler bilde

Om parolen om et Europas Forente Stater

Klassekampens kampanje om nytenkning rundt EUs karakter har fått Tjen folket til å ta fram en god, gammel analyse av Lenin:

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.