Artikler om AV STALIN

Mangler bilde

Oktoberrevolusjonens internasjonale karakter

Av Stalin til tiårsdagen for Oktoberrevolusjonen.

Om leninismens grunnlag

Dette viktige verket av Stalin har vært ei lærebok i marxismen-leninismen for millioner av kommunister og revolusjonære over hele verden, og nå presenterer Tjen folket det for første gang i digitalisert form på norsk. Før forlaget Oktober ga det ut på nytt i boka «Spørsmål i leninismen – artikler og taler i utvalg 1924-1939» i 1976, var den nesten umulig å få tak i. Men hvorfor blei den vekk? Kort og godt fordi makta i datidas Sovjet gikk over fra proletariatet til en annen klasse, byråkratborgerskapet, da Khrusjtsjov og hans klikk greip makta i SUKP og staten på den 20. partikongressen i 1956. Alt før denne partikongressen begynte Khrusjtsjov-revisjonistene å berede grunnen for at Stalins verker skulle vekk fra bokhandlerne, ikke bare i Sovjet, men i alle land. F.eks. var Moskva-partiet her i hjemme, Norges «Kommunistiske» Parti, svært ivrige i denne prosessen. Men sjøl hvor mye revisjonistene forsøkte å dekke over Stalins glimrende gjennomgang av leninismen, så mislyktes det. Tjen folket håper at dette verket av Stalin igjen vil bli studert av kommunister her i Norge.

Om den historiske og dialektiske materialisme

Et av Stalins viktigste bidrag til videreutviklinga av marxistisk teori, var hans foredrag om den historiske og dialektiske materialismen som han skreiv i september 1938. Vi legger den ut her og gjør oppmerksom på at den finnes i boka “Spørsmål i leninismen – artikler og taler i utvalg 1924-1939”.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.