Artikler om AV MAO

Ungdomsforbundet må ta omsyn til særtrekka ved ungdommen i arbeidet sitt

Tjen Folket har scannet og korrekturlest denne talen av formann Mao fra da han mottok presidiet i Nye Demokratiske Kina’s Ungdomsforbund’s andre nasjonale kongress, den 30. Juni 1953.

Sitater av Mao Zedong

Sitater fra formann Mao Tse-Tung. Denne versjonen ble utgitt av Forlaget for fremmede språk i Peking i 1969.

Formann Mao Tse-tung om folkekrigen

Teksten er skannet og korrekturlest av Tjen Folket Forlag fra hefte utgitt av Kultur- og Opplysningsavdelingen ved Folkerepublikken Kinas ambassade i Norge i 1967.

Vedtak av sentralkomiteen i KKP om den store proletariske kulturrevolusjon

Den store proletariske kulturrevolusjon som startet i Kina i 1966 er kontroversielt hos borgerlige, i den nåværende KKP-ledelsen og hos andre som kaller seg revolusjonære eller kommunister. De beskriver den som en «utrenskning» som «dyttet Kina inn i et gigantisk kaos». Men hva var kulturrevolusjonen? I 1949 knuste revolusjonen i Kina, ledet av kommunistpartiet, det gamle systemet. Revolusjonen etablerte en folkerepublikk som ga betydelig makt til massene. Millioner av mennesker kom seg ut av den verste fattigdom som det tidligere halvføydale systemet hadde skapt. Men betydelige økonomiske forskjeller og sosiale ulikheter fortsatte å eksistere i det nye sosialistiske samfunnet. Akkurat som i Sovjet hadde en ny priviligert byråkratklikk fjernet seg fra massene og gått fra frigjører til undertrykker. Som en reaksjon på dette tok Mao og andre revolusjonære krefter i partiet initiativ til et opprør som skulle vekke massene til kamp mot stagnasjon og for fortsettelse av revolusjonen.

Forbedre våre studier

Problemstillingen er like aktuell i dag som i 1941, da Mao skrev denne teksten.

Mangler bilde

Om å rette på feilaktige ideer i partiet

Maos tekst “Om å rette på feilaktige ideer i partiet” har til nå ikke eksistert i digitalisert utgave på norsk. Tjen folket publiserer den herved på sine nettsider siden det kan være vanskelig å få tak i originalen i bokform. Teksten finnes i Verker i utvalg bind 1 s.108-119

Verdens folk, foren dere og knus de amerikanske imperalistene og deres lakeier!

Mao Zedong skreiv i 1970 en tekst mot de amerikanske styrkene i Sørøst-Asia. Denne teksten er ennå aktuell med tanke på okkupasjonen og motstanden i Afghanistan og Irak, og de revolusjonære kampene i land som Nepal, Fillippinene og India.

Mangler bilde

Hvor kommer de riktige tanker fra?

Dette essayet av kamerat Mao Tsetung er en del av “Utkast til vedtak av sentralkomiteen i Kinas Kommunistiske parti om visse problemer i vårt nåværende arbeid på landsbygda”, som ble utarbeidet under hans ledelse. Denne delen ble skrevet av kamerat Mao Tsetung selv.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.