Artikler om GRUNNSIRKEL

Mangler bilde

Møte 1: Marxismens filosofi: dialektisk materialisme

Her følger en innledning om marxistisk filosofi!

Møte 3: Revolusjon

Som studiemateriell til dette punktet har vi en artikkel fra AKP (ml) sin studiesirkel fra 1976.

Mangler bilde

Møte 4: Fascisme / rasisme

Forordet til Dimitrov. Hele boka ligger her som pdf fil.

Mangler bilde

Møte 5: Kommunistisk organisering

studiesirkel – kommunistisk organisering

(stor pdf fil på 6,2mb). Vi har også Omslag til kommunistisk organisering (for de som vil trykke opp hefter).

Grunnkurs i MLM – kapittel 18

Dannelsen av den Tredje Internasjnale, kapittel 18 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 17

Den store sosialistiske oktoberrevolusjonen, kapittel 17 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 16

Lenins analyse av imperialismen, kapitalismens høyeste stadium, kapittel 16 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 15

Første verdenskrig: Opportunisme mot revolusjonær taktikk, kapittel 15 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 14

Den borgerlige revolusjonen i Russland 1905: Utvikling av proletarisk taktikk, kapittel 14 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 13

Lenin og det proletariske partiet av en ny type, kapittel 13 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.