Artikler om FN

Sør-Afrika lurt med på Libyakrig

Deres stemme var nødvendig for FN-mandat. Stemte egentlig for fredsmekling.

Soldat i Mali

FN vil sende norske styrker til Mali

Tidlig denne uka kunne en lese i norske borgerlige medier at den rødgrønne regjeringa har vedtatt å sende 25 soldater til Mali.

Mer enn en milliard mennesker mangler tilgang til rent drikkevann.

En milliard mennesker lever uten rent drikkevann

FN har utropt retten til rent vann til en menneskerett. Likevel lever én milliard mennesker uten denne rettigheten.

Barnedødelighet

Den økonomiske krisa gjør at barnedødeligheten øker

FNs barnefond, UNICEF, har publisert alarmerende tall om økninga i barne-

og mødredødelighet som en konsekvens av den verdensomspennende finanskrisa.

Norsk lege i Gaza: - Flere sivile drept enn hva FN sier

FN har i dag uttalt at en av fire av de mer enn 500 drepte i Gaza skal være sivile. Den norske legen Erik Fosse, som befinner seg på et sykehus i Gaza, mener tallet må være langt høyere.

FN-rapport forteller at sulten øker, selv om verden blir rikere

“Sulten har vokst mens verden har blitt rikere. Dessuten har det blitt produsert mer mat enn noen gang tidligere i løpet av de siste ti årene” sier generaldirektør for FAO, Hafez Ghanem. Men så sent som i juni forkynte alle de 190 medlemslandene i FAO svulstig at målet var å “utrydde sult og sikre mat for alle”. Liknende vedtak har blitt fattet hvert år siden 1974. Men situasjonen har altså blitt verre for verdens fattige.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.