Artikler om SITATER - FORSIDA

Mangler bilde

Lenin om å regjere under sosialismen

“Ta aldri del i den “overnaturlige” troen på “staten”, og glem aldri at staten selv i den mest demokratiske republikk, og ikke bare i et monarki, ganske enkelt er et apparat for én klasses undertrykkelse av en annen". LENIN i “Demokrati og diktatur”.

Mangler bilde

Lenin om å regjere under sosialismen

“Under sosialismen vil alle regjera etter tur, og vil snart verta vane med at ingen regjerer.” LENIN. Utvalgte verker. Band 8. Side 140. Forlaget Oktober – Oslo 1977

Mangler bilde

Lenin om å regjere under sosialismen

“Revolusjon går ikkje ut på at den nye klassen (det vil seia arbeiarklassa. TF-kf si anmerking) kommanderer og styrer ved hjelp av den gamle statsmaskinen, men at denne klassen knuser denne maskinen og kommanderer og styrer med hjelp av ein ny maskin..” LENIN. Utvalgte verker. Band 8. Side 138. Forlaget Oktober – Oslo 1977

Mangler bilde

Lenin om å regjere under sosialismen

“Marxistane sannkjenner at etter at proletariatet har vunne den politiske makta, må det knusa den gamle statsmaskinen fullstendig og i staden setja opp ei ny, som er sett ihop av ein samskipnad av dei væpna arbeidarane” LENIN. Utvalgte verker. Band 8. Side 136. Forlaget Oktober – Oslo 1977

Mangler bilde

Lenin om klasseløs sosialisme

“Den som prater om klasseløs politikk og klasseløs sosialisme etter erfaringene i både Europa og Asia, fortjener ganske enkelt å bli satt i bur og stilt ut ved siden av den australske kenguruen, eller noe i den retning.” LENIN. Utvalgte verker. bd. 1, Forlaget Oktober.

Clara Zetkin om erobringen av statsmakta

“Proletariatets erobring av den politiske makta må også være de overbeviste kommunistiske arbeiderkvinnenes verk.” Arbejderkvinder i alle lande… Et Clara Zetkin-udvalg, Forlaget “Tiderne skifter”, København 1974.

Mangler bilde

Lenin om det proletariske demokrati

“Det proletariske demokratiet er ein million gonger meir demokratisk enn noko borgarleg demokrati. Sovjetmakta er ein million gonger meir demokratisk enn den mest demokratiske borgarlege republikken.” LENIN. Utvalgte verker. bd. 10, Forlaget Oktober.

Mangler bilde

Lenin - Ikkje ein parlamentarisk republikk

“Ikkje ein parlamentarisk republikk – å venda attende til ein parlamentarisk republikk frå sovjeta av arbeidarrepresentantar ville vera eit steg attover.” LENIN. Utvalgte verker. bd. 7, Forlaget Oktober.

Mangler bilde

Lenin om revolusjonær regjering

“Vi må få massane til å sjå at sovjeta av arbeidarrepresentantar er den einaste moglege forma for ei revolusjonær regjering.” LENIN. Utvalgte verker. bd. 7, Forlaget Oktober.

Mangler bilde

Fra Kominterns program

“Bare et program som viser at vi har tillit til oss selv, tillit til marxismen og erklærer krig på liv og død mot opportunismen, bare et slikt program ville før eller siden sikre oss sympati fra de virkelige proletariske masser”

— Kominterns program, vedtatt på organisasjonens 6. kongress, 1928 “Kommunistisk Internationales Program.” – utgitt på Arbeiderforlaget. København – 1933 Oversatt og tilrettelagt til norsk v. S.H.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.