Artikler om KLASSEKAMP

Kinas kvinner reiser seg

Kvinners stilling i det moderne Kina

Verdens økonomiske krise har også nådd Kina. For millioner av løsarbeidere betyr det at de mister arbeidsplassene sine. Og særlig er det kvinner dette går ut over, siden flere kvinner enn menn har slike stillinger som

lett kan sies opp.

Massearbeidsløshet

Massearbeidsløsheten stiger over hele verden

International Labour Organization (ILO) skriver i sin rapport fra den 28.januar at arbeidsløsheten verden over vil vokse som følge av krisa i kapitalismen. I forhold til tallene fra 2007 er det forventa at arbeidsløshet vil ramme mellom tredve og femti millioner flere på verdensbasis.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.