Artikler om SPANIA

Kamp for et selvstendig Catalonia

Kampen for et fritt Catalonia er en rettferdig kamp.

Opprøret i Spania blir møtt med hard hånd fra politiet.

Spanske gruvearbeiderne viser vei

Når arbeiderklassen våger å kjenne på egne krefter og bruke disse, viser de at de har muskler. Men denne videoen fra Spania beviser igjen at politiet er borgerskapets voldsapparat.

Mot generalstreik i Spania?

Også i Spania gjør finanskrisa at pilane peiker nedover for samfunnet som heilskap. Berre i Andalusia har 900.000 arbeidsplassar gått tapt, og åleine i Sevilla har ti prosent av alle arbeidsplassar forsvunne dei siste månadene.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.