Artikler om KRISA 2008

Ny økonomisk krise i anmarsj?

Statsobligasjonsboblen eser, mens de økonomiske pilene i USA snur fra svak oppgang til ny nedgang.

ØMU

Europa – reddet seg selv ut av krisa?

To år etter «finanskrisa» har pressen startet å snakke om den nye gjeldskrisa i Europa. 10. mai vedtok medlemslandene i EU ei felles krisepakke på 750 milliardereuro [1] (6% av EUs samlede BNP) og alle sorger slukket seg?

Hellas

Den nye gjeldskrisa utvikler seg i Europa

Hellas’ statsgjeld er av Standard&Poor nedjustert til «søppel» og tar samtidig ned Portugals rating fra A+ til A-. Oppdatert 28.april kl. 10:05

Latuff om Marx og krisa2

Kapitalismen ute av krisa?

I august 2008 sprakk ei boble i eiendomsmarkedet i USA. Bakgrunnen for denne bobla finner vi noen år tilbake i tid, og bakgrunnen består av flere komponenter.

Anti kapitalisme demo

Den dypeste krisa i kapitalismens historie

15. september i 2008 kollapset verdens nest største investeringsbank, Lehman Brothers. Samme uke måtte den daværende Bush-regjeringa i USA redde de tre andre ledende investeringsbankene, Merill Lynch, Morgan Stanley og Goldman Sachs.

Arbeidsledige

Tyskland: 52.000 flere arbeidsløse

I EUs lokomotiv fortsetter arbeidsløsheten å stige.

Anti kapitalisme demo

Krisa i kapitalismen går hardt utover de unge

Over fem millioner unge i EU er nå arbeidsledige.

Krise og arbeidsledighet fra 1948-2009

Med tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har vi laget en graf som viser utviklinga av arbeidsledigheten i Norge år for år fra 1948 frem til første kvartal 2009. Dette sier mye om kapitalismens syklus og om hva vi kan vente oss i tida fremover.

Latuff om USA og Wall Street

USA: Redningspakker på over 90% av BNP

Den amerikanske staten har brukt, lånet eller bevilget 12,8 billioner dollar for å møte krisa.

Spåmannen Marx

Om krisa, Clemet og syndebukker

Kristin Clemet, leder av den borgerlige “tenketanken” Civita har et leserinnlegg i Dagsavisen hvor hun blant annet skriver: “Skal man gjøre noe med finanskrisen, må man forstå dens årsaker”. Det er rett, men hvis hun tror dette kan gjøre utenom marxismen tar hun grundig feil.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.