Artikler om KRISA 2008

Krona stiger

23 oktober skrev vi en artikkel om hvorfor dollaren steg i verdi

Vi skrev her at denne prisstigningen var i strid med det objektive verdiforholdet mellom krona og dollaren. Nå får vi støtte fra den britiske storbanken HSBC.

Resistance

Generalstreik og landsomfattende aksjoner i Frankrike

Mer enn en million arbeidere fra forskjellige deler av den franske

fagbevegelsen gikk til generalstreik i protest mot regjeringens håndtering av finanskrisen 29.januar. Dette er et høydepunkt i demonstrasjonene som foregår over hele Europa.

Latuff om Marx og krisa2

Tror USA vil gå konkurs

Den sveitsiskfødte makroøkonomen bak nyhetsbrevet «The Gloom, Boom & Doom Report», Marc Faber, var en av hovedtalerne på Skagenfondenes nyttårskonferanse. Han spår at USA vil gå konkurs. Dette er et syn vi i Tjen folket har skrevet om her før

Mangler bilde

Om krisa i kapitalismen

Dagens krise vil bli dyp

Det er alltid vanskelig å fastslå hvor dyp ei krise vil bli, men vi veit nok til at vi med relativt stor grad av sikkerhet kan fastslå at denne krisa vil bli dyp.

En av ti i USA får mathjelp

Finanskrisen gjør at mange amerikanere må ha hjelp for å skaffe mat

Kapitalismens syklus

Karl Marx skriver om marxismens syklus i sitt hovedverk, Kapitalen. Teorien ble videreutviklet av Institutt for økonomi ved Sovjetunionens vitenskapsakademi som i 1954 utga en lærebok i politisk økonomi skrevet under ledelse av sentralkomiteen i kommunistpartiet. Her deles kapitalismens syklus opp i fir faser, hvorav krisa er den høyeste fasen. Videre sier teorien at en syklus varer mellom åtte til tolv år. Dette stemmer ikke bare med de historiske erfaringene frem til 1954, men også helt frem til i dag.

Her legger vi frem et kort resymé av teorien.

Mangler bilde

Ei ny boble bygges opp

Denne artikkelen blei først publiset 19 desember 2008, og er senere blitt oppdagtert 7 januar 2010.

Ved hjelp av marxismen er det mulig å analysere seg fram til sannsynlig utvikling av det kapitalistiske samfunnet vi lever i.

I den følgende teksten tar vi et lite dykk ned for å se på hvordan neste økonomiske boble er i ferd med å bygge seg opp. Vi mener denne bobla blir hinsides all tidligere historie. Når den sprekker, har ikke lenger de kapitalistiske statene noen verktøy igjen for å dempe eller holde krisa på avstand.

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvorvidt vi vil komme oss over dagens krise, og oppleve ny oppgang og høykonjunktur før neste boble sprekker. Det som derimot er sikkert er at når den sprekker så vil det bli svært dramatisk

Bunnen nådd i den økonomiske krisa?

Det blir til stadighet hevdet at NÅ er bunnen nådd i den økonomiske krisa som for tiden rir kapitalismen. Før eller siden vil jo dette stemme, men denne krisen har langt fra nådd bunnen pr i dag. Vi skrev i februar et hefte om krisas grunnleggende årsak som kan leses her. Vi har her en oppdatert artikkel på krisas utvikling og utsikter så langt.

Mangler bilde

Krise i kapitalismen

Dagens økonomiske system, kapitalismen, er et ustabilt system. Den slites av gjentagende kriser av varierende styrke. Styrken av og lengden på krisene er det alltid vanskelig å fastslå, men at de kommer, er sikrere enn banken.

I skrivende stund har det ennå vært lite medieoppmerksomhet om den økonomiske krisa som kapitalismen i disse dager vandrer inn i, hvis vi ser bort fra aviser som Finansavisen, Dagens Næringsliv og lignende. Men her har det til gjengjeld vært gitt stor plass.

I denne artikkelen vil vi gi en marxistisk analyse av dagens krise, alvoret av den og hva slags konsekvenser vi kan vente oss. Til slutt kommer vi inn på hva som må gjøres for å få løst krisa på en menneskelig måte.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.