Artikler om HISTORIE

Stalins og Trotskijs roller i oktoberrevolusjonen

For oss revolusjonære er vurderingen av Stalins rolle i og for oktoberrevolusjonen fortsatt av stor viktighet.

Gruvedriften på Svalbard – en historie om tidlig klassekamp

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Hans Vogts foredrag om Stalin

Et par uker etter at tyskerne hadde kapitulert, 24.mai 1945, holdt Hans Vogt et foredrag i NRK radio om Stalin.

Eric Hobsbawm 100 år

Den 9. juni 2017 er det hundre år siden den engelske historikeren Eric Hobsbawm ble født.

Om borgerlige historikere

Et poeng angående historia.

Experiences from the Norwegian ML Movement

Pål Steigan was in the leadership of the Norwegian Marxist-Leninist movement. Now he has written an autobiography, with an emphasis on the best years of the ML movement. M-L movement’s best years.

SUKP(b)s historie – En lærebok for revolusjonære

Bokanmeldelse av den klassiske boka fra 1939 om partiet som leda den russiske revolusjonen.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.