Artikler om FATTIGDOM

Undertrykjinga av romfolket tar inga ende.

Fem hundre år med undertrykking var ikkje nok

Rom- og romanifolket si historie er hard og brutal. Dei siste fem hundre åra har stort sett vore prega av brutale møter med regjeringar og kirka.

Britiske ungdommer kjemper for bedre vilkår i arbeidslivet - og arbeidsplasser

Største økning i arbeidsløshet blant ungdom siden 1919

Mens borgerlige økonomer påstår at økonomien igjen vokser i den industrialiserte delen av verden opplyser Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) at arbeidsledigheten blant unge ikke har steget så hurtig siden 1919.

Mer enn en milliard mennesker mangler tilgang til rent drikkevann.

En milliard mennesker lever uten rent drikkevann

FN har utropt retten til rent vann til en menneskerett. Likevel lever én milliard mennesker uten denne rettigheten.

Opiumavhengighet i Kina var et stort problem før den sosialistiske revolusjonen i 1949.

Slik blei narkotika-avengigheten kasta ut av Kinas maoistiske revolusjon

Den amerikanske kommunisten C. Clark Kissinger skreiv for noen år siden denne interessante artikkelen om hvordan narkotikaavhengighet ble bekjempa i Kina da landet var sosialistisk.

Konsekvensene av jordskjelv kan være enorme

Er virkninga av jordskjelv skjebnebestemt?

Etter den siste tids naturkatastrofer som har ramma land som Haiti og Chile, stiller mange seg spørsmålet hvorfor konsekvensene er så store av katastrofene.

Martin Kolberg kan smile over god lønnsøkning i 2010 også

Stakkars Martin

Flere aviser kan i dag melde at Arbeiderpartiets tidligere partisekretær, Martin Kolberg, ikke får et lønnshopp på 167.000 kroner likevel.

Støtt de streikende sykepleierne

Støtt de streikende sykepleierne!

100 sykepleiere fordelt på ti sykehjem i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland er i streik. Grunnen er at arbeidsgiverne gjennom NHO Service nekter dem samme lønns- og arbeidsvilkår som andre ellers har i det offentlige.

Jordskjelvet på Haiti rammet langt flere enn hva det ville ha r

"Haitis forbannelse er imperialismen"

Noveau Parti Communiste Haïtien (Haitis nye kommunistiske parti) er et forbudt parti som arbeider i den haitiske undergrunnen for å høyne klassebevisstheten til landets mange fattige. I forbindelse med jordskjelvet som råkte landet 11. januar kom de med følgende erklæring:

Tonton Macoute-soldater holder befolkningen i jerngrep

Haitis problemer starta ikke med jordskjelvet

Jordskjelvet på Haiti har rystet mange i hele verden. Engasjementet hos folk til støtte for haitierne har edle hensikter. Men det finnes stabler med bevis på hvordan USAs nødhjelp egentlig er et forsøk på å underlegge Haiti imperialismens jernhæl.

Ofre for jordskjelvet på Haiti

Heslig fra Haiti

Politi skyter folk på Haiti som i desperasjon leiter etter vann og mat i ødelagte butikker.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.