Artikler om FATTIGDOM

Barnedødelighet

Den økonomiske krisa gjør at barnedødeligheten øker

FNs barnefond, UNICEF, har publisert alarmerende tall om økninga i barne-

og mødredødelighet som en konsekvens av den verdensomspennende finanskrisa.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.