Artikler om HELSEPOLITIKK

Innsenderen spør seg hva som er formålet med norsk psykiatri.

Litt om psykiatrien - fra en som har kjent den på kroppen

Tjen folket har mottatt denne teksten fra en kommunist med erfaringer fra norsk psykiatri.

Er det tilbake til et slikt liv kommunestyret i Fredrikstad hels

De rusavhengige får svi

Bystyret i Fredrikstad har vedtatt å fjerne “FAKS” fra budsjettet, en jobbløsning for rusmiddelavhengige i kommunen. Tilbud og løsninger som kommer de svakeste til gode ryker først når de rike står ved roret.

Rør ikke sjukelønna

Mista sjukepenga – tok sitt eget liv

Marie Louise fra Sverige tok sitt eget liv to dager etter at hun fikk brev fra forsikringskassa. Hun fikk beskjed om at hun måtte finne et passende arbeid tilpassa sjukdommen sin. Tilbud om passende jobb fikk hun ikke.

Ambulanse

Nei til kutt i ambulansetjenestene

I Norge har en lenge hatt en garanti for at en er sikret akutt hjelp dersom en blir syk eller skadet uansett hvor en befinner seg i landet. Nå kan denne tryggheten forsvinne på grunn av statlig byråkrati.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.