Artikler om RUSPOLITIKK

Klassestandpunkt mot narkotika

Når vi kommunister tar et standpunkt i forhold til narkotika, så er vi nødt til å ta stilling til det med utgangspunkt i vårt klassestandpunkt for proletariatet, og ikke ut i fra subjektive oppfatninger og erfaringer. Disse er begrensa og har et liberalistisk individperspektiv. Problemet med narkotika er noe som angår hele vår klasse og alle kommunister.

Hvordan den kinesiske revolusjonen gjorde slutt på rusavhengighet

9 av 10 var rusavhengige, men ved hjelp av massenes kraft var rusavhengigheten iløpet av få år borte. Hvordan skjedde det?

Hvem er snylterne?

Daglig får vi høre om de hjerteskjærende økonomiske byrdene ved å drive en stat. Det tunge ansvar som statsbyråkratene må bære, da de tvinges til å velge hvem og hvor mange som skal få hva, når statsbudsjettet deles opp.

Gjengproblematikk og politikk

Hva er et revolusjonært svar på gjengproblemer?

sup dawg

Stopp polititrakassering av elever

Norsk politi trakasserer elever med narkohunder og skolebesøk. Kamp mot polititrakassering!

Opiumavhengighet i Kina var et stort problem før den sosialistiske revolusjonen i 1949.

Slik blei narkotika-avengigheten kasta ut av Kinas maoistiske revolusjon

Den amerikanske kommunisten C. Clark Kissinger skreiv for noen år siden denne interessante artikkelen om hvordan narkotikaavhengighet ble bekjempa i Kina da landet var sosialistisk.

Er det tilbake til et slikt liv kommunestyret i Fredrikstad hels

De rusavhengige får svi

Bystyret i Fredrikstad har vedtatt å fjerne “FAKS” fra budsjettet, en jobbløsning for rusmiddelavhengige i kommunen. Tilbud og løsninger som kommer de svakeste til gode ryker først når de rike står ved roret.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.