Artikler om ARBEIDERKLASSEN

Ein grinete Lars-Jacob Krogh må konstantere at folket valte vekk EF-medlemskap. I haust er det førti år sidan motstandarane byrja organisere seg.

NEI i førti år

EU-motstandarane opplever rekordtal på meiningsmålingane, og jamvel hjå Høgre-veljarane er det fleirtal mot norsk medlemskap i EU. Det passar bra ein haust kor det er førti år sidan motstandarane første gongen organiserte seg i lag.

Britiske ungdommer kjemper for bedre vilkår i arbeidslivet - og arbeidsplasser

Største økning i arbeidsløshet blant ungdom siden 1919

Mens borgerlige økonomer påstår at økonomien igjen vokser i den industrialiserte delen av verden opplyser Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) at arbeidsledigheten blant unge ikke har steget så hurtig siden 1919.

Nav gir mennesker muligheter. Eller gjør de det?

NAV les ikkje vanlege brev

At NAV ikkje gjer jobben sin er vel alment kjent. Dei fleste som har hatt kontakt med denne etaten kan sikkert skrive under på det.

Dyrt parkeringshus kan bli alternativet til billig pendlerparkering dersom norske samferdselsmyndigheter får det som de vil.

Smått utrolig for pendlerne

Drammens Tidende på nett melder 18. juli at pendlere fra Drammen stasjon kan oppleve et utrolig prishopp for å parkere ved stasjonen.

Mangler bilde

Solidarity with the workers’ movement in Panama

To the Communist Party (marxist-leninist) of Panama

Demonstrerende arbeidere i Panamá.

Solidaritet med Panamas arbeidere

16. juni vedtok det erkereaksjonære Martinelli-regimet i Panama en ny lov som gir nasjonalgarden rett til å skyte og drepe streikende og protesterende arbeidere.

Arbeiderne i Kina studerer på nytt Mao.

Kinas nye generasjon arbeidere - selvbevisste og kampvillige

Kina oversvømmes av demonstrasjoner, streiker og protester som vi ikke får lese om i vestlige medier. Det er den oppvoksende generasjonen arbeidere som står bak.

Fotball-VM går nå av stabelen i Sør-Afrika

Sør-Afrika – problemene er større enn fiasko i VM

I skrivende stund går fotball-VM av stabelen i Sør-Afrika. Men vertslandet har åpna dårlig.

Tjen folket støtter transportarbeiderstreiken

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har tatt sine medlemmer ut i streik.

Hellas har lenge vært prega av masseprotester. Vanlige folk demonstrerer mot at de må betale for krisa som kapitalistene har påført landet.

Greske arbeidere vil ikke betale for krisa

EU og IMF vil at Hellas skal kutte solid i velferden før landet får lån.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.