Artikler om ENERGIPOLITIKK

Det handler om å redde vår jord.

Hvem skal finansiere den nye kraftavtalen?

Ulike miljøorganisasjoner gav blomster til regjeringa da den nye kraftavtalen med Sverige ble lansert tidligere i desember. Men hvem skal betale regninga?

Slike vindmøller vil kapitalen ha. Vi vil at det skal vere folket sin eigedom.

Monstermastene på Jæren

Ei historie om å sove i timen.

Fra et av Indias eksisterende kjernekraftverk.

India: Fattigfolk til å forlate hjemmene sine

India tørster etter elektrisk kraft. Når det er som verst og behovet er størst, har India et underskudd på elektrisk kraft på 20% av det som blir sett på som nødvendig.

Mer enn en milliard mennesker mangler tilgang til rent drikkevann.

En milliard mennesker lever uten rent drikkevann

FN har utropt retten til rent vann til en menneskerett. Likevel lever én milliard mennesker uten denne rettigheten.

Utblåsninga på Deepwater Horizon.

Dypvannsboring i Middelhavet BPs neste prosjekt

20. april skjedde det ei utblåsning på BPs boreplattform “Deepwater Horizon” i Mexicogolfen. Men allerede nå lanserer selskapet sitt neste prosjekt innefor dypvannsboring – denne gang i Middelhavet.

Norsk vannkraft er viktig for hele landet

Stopp strømkrisen!

I skrivende stund blir Norge truffet av en dyp strømkrise. Denne krisen rammer hardt, og både arbeidsplasser og folks liv står i fare.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.