Artikler om ICOR

Til minne om Shobane Mpeake

Den 18. mai døde kamerat Shobane Mpeake, generalsekretæren i Sør-Afrikas Kommunistparti (marxist-leninistene).

Mangler bilde

Hilsen til ICORs stiftelseskongress

Tjen folket- kommunistisk forbund hilser stiftelseskongressen til et internasjonalt redskap for koordineringa av revolusjonære, kommunistiske krefter – ICOR.

Mangler bilde

Greeting to the ICOR foundation conference

Serve the People – Communist League of Norway, salutes the founding conference of an international body for coordination of revolutionary communist forces – ICOR.

ICOR grunnlagt

Tjen folket har mottatt en melding om at The International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR) er stiftet.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.