Artikler om ANARKISME

Staten

Hva mener vi når vi sier vi vil knuse kapitaliststaten, bygge en ny arbeiderstat og så at denne staten skal visne vekk?

Anarkisme eller rød makt?

Utdrag fra heftet “MLM mot anarkisme” om forskjellen på anarkistenes og kommunistenes syn på arbeiderstaten.

rEvolution

For revolusjon i Norge

For å knuse imperialismen trenger vi revolusjoner i alle land. Revolusjon og sosialisme er ikke noe som bare folk i tredje verden må slåss for.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.