Artikler om TRON ØGRIM

Partier, politikk og marxisme

Hvor har vi lært om politikk og partier, hvem har lært oss det og hva har vi lært? Vi tror marxismen kan tilby noe mye bedre.

AKP (ml) stiftes 18. februar 1973.

Eit førtiårsjubileum

Vi har motteke ein tekst frå ein person som meinte at 18. februar var ein god dag for å feira litt.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.