Artikler om NAV

Tyvenes regjering

Regjeringa tramper på uføre og arbeidsløse og snakker om “naving”, men de virkelige snylterne er regjeringa sjøl, politikerne og deres venner.

Nav_uviktig

Arbeidsløshet og statens skinnløsninger

Du finner ikke arbeid. Du går til NAV. NAV tilbyr ei rekke såkalt arbeidsrettede tiltak. Men hvor god hjelp er det egentlig å få?

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.