Artikler om MARXISME

Mangler bilde

Prinsipprogram for Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene)

Vedtatt på det 2. landsmøtet november 1976

Grunnkurs i MLM - kapittel 31

Den store proletariske kulturrevolusjonen

Kort innledning om marxisme

Ut av disse lovene og gjennom et konkret studium av kapitalismens økonomi, hevdet Marx og kommunistene å ha funnet nøkkelen til hvordan slaveri og nød kan avskaffes for alltid.

Teser om Feuerbach

Klassisk tekst av Marx, i tre versjoner (den første redigert av Engels). Fra Marxist internet archive.

Friedrich Engels

Fra tidsskriftet Røde Fane nummer 1-1971 bringer vi en tekst skrevet av Line Dedichen. Dedichen var medlem av NKP, men brøt ut av partiet da en venstreopposisjon ble rensket ut på tidlig 1970-tall.

Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy

Vedtatt av Sentralkomiteen i Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Grunnkurs i MLM – kapittel 26

Veien til revolusjon for koloniene og halvkoloniene

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.