Artikler om MARXISME

Grunnkurs i MLM – kapittel 25

Maos kamp mot høyre- og “venstrelinjer” – og den kinesiske revolusjonens seier

Stalin og nytt arkivmateriale

Var Stalin marxist? Nye tolkninger tvinger oss til å besøke marxismen på nytt.

Partier, politikk og marxisme

Hvor har vi lært om politikk og partier, hvem har lært oss det og hva har vi lært? Vi tror marxismen kan tilby noe mye bedre.

Grunnkurs i MLM – kapittel 23

Taktikken under 2. verdenskrig

Mangler bilde

Marxismens tre kilder og tre bestanddeler

Av V.I. Lenin 1. mars 1913.

Om marxismen-leninismen-maoismen

Vedtatt i 1988 av Perus Kommunistiske Parti (PKP).

Grunnkurs i MLM – kapittel 22

Kamp mot Trotskisme og andre opportunistiske trender

Legg vekt på produksjonsforholdene

Marxister mener vi kan se på menneskesamfunnet som delt i to; basis og overbygning. Basis er grunnmuren i samfunnet, overbygningen er byggverket som er reist over denne grunnmuren.

Grunnkurs i MLM – kapittel 18

Dannelsen av den Tredje Internasjnale, kapittel 18 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.