Artikler om MARXISME

Grunnkurs i MLM – kapittel 17

Den store sosialistiske oktoberrevolusjonen, kapittel 17 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 16

Lenins analyse av imperialismen, kapitalismens høyeste stadium, kapittel 16 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 15

Første verdenskrig: Opportunisme mot revolusjonær taktikk, kapittel 15 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 14

Den borgerlige revolusjonen i Russland 1905: Utvikling av proletarisk taktikk, kapittel 14 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Antimaoisme er antikommunisme

Partiene som kaller seg kommunister i teorien men avviser maoismen, viser også i praksis at de bekjemper folket, revolusjonen og kommunismen.

Grunnkurs i MLM – kapittel 13

Lenin og det proletariske partiet av en ny type, kapittel 13 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 12

Marxisme i Russland – Lenins tidlige liv, kapittel 12 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 11

Marxismen sprer seg og opportunismen vokser fram, kapittel 11 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 10

Lærdommene fra Pariserkommunen, kapittel 10 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 9

Marxismen forenes med arbeiderklassen, kapittel 9 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.