Artikler om LENINISME

Grunnkurs i MLM – kapittel 26

Veien til revolusjon for koloniene og halvkoloniene

Grunnkurs i MLM – kapittel 25

Maos kamp mot høyre- og “venstrelinjer” – og den kinesiske revolusjonens seier

Grunnkurs i MLM – kapittel 23

Taktikken under 2. verdenskrig

Politics over economy

Serve the People have been criticised for focusing too much on political, social and cultural questions, and not enough on economy and class.

Om marxismen-leninismen-maoismen

Vedtatt i 1988 av Perus Kommunistiske Parti (PKP).

Grunnkurs i MLM – kapittel 22

Kamp mot Trotskisme og andre opportunistiske trender

Grunnkurs i MLM – kapittel 18

Dannelsen av den Tredje Internasjnale, kapittel 18 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 17

Den store sosialistiske oktoberrevolusjonen, kapittel 17 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 16

Lenins analyse av imperialismen, kapitalismens høyeste stadium, kapittel 16 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.