Artikler om RøD BLOKK

Rød Blokk i Trondheim

Trondheim: Tjen Folket arrangerte Rød Første Mai.

Vellykka Rød Blokk i fem norske byer!

1. mai markerte Tjen Folket seg med Rød Blokk mot kapitalisme og krig.

Rød Blokk 1. mai 2017

Rød Blokk mot kapitalismen og dens kriger – fram for et kjempende kommunistisk parti!

Rød Blokk i fem norske byer

Les rapporter fra årets 1. mai.

1. mai i Bergen

Aktivistene inviterte venner og arrangerte felles 1. mai frokost på morgenen. Det ble spilt revolusjonær musikk på anlegget for å sette stemningen for dagen. Under frokost ble det diskutert og orientert om dagens planer. Etter frokost var det oppmøte ved den blå steinen.

Ved ankomst ble banneret rullet ut og vi gjorde oss bemerka. Det ble delt ut bulletiner og vi kom i kontakt med flere interesserte forbipasserende. I toget ble det ropt slagord og sunget arbeidersanger, og Rød Blokk bestod på tross av surt vær.

Etter toget gikk aktivistene og delte ut resten av bulletinene og fikk kontakt med flere interesserte. Deretter samlet vi oss til felles middag, og det ble avholdt innledning og diskusjon om årets parole.

1. mai i Trondheim

Dagen startet med felles frokost for kamerater og deltagere i Rød blokk. Etter frokost gikk man til torget der flagg og banner ble tatt fram og bulletiner ble delt ut. Etter noen samtaler gikk blokka til startpunkt for LOs første mai tog der vi dannet Rød blokk og ropte slagord mot kapitalisme og for kommunisme. Etter toget spiste vi sammen og det ble innledning og diskusjon om temaet rød kultur.

1. mai i Kristiansand

Tjen Folkets aktivister og venner stilte opp til det lokale 1. mai-toget, og her de dannet en egen Rød Blokk. Etter toget ble det hyggelige samtaler med tilfeldige interesserte og venner. Så samlet aktivistene seg til studiesirkel og diskusjon rundt parolen, etterfulgt av felles lunsj og rød film.

1. mai i Stavanger

Tjen Folket arrangerte for første gang i Stavanger Rød Blokk på 1 mai. Parolen var “Slå tilbake mot undertrykking! Mot maktas individualisme og søppelkultur!”.

Oslo: Stand for Rød Blokk

30. april arrangerte Tjen Folket stand i Oslo. Det ble reklamert for Rød Blokk 1. mai, følgende dag. Iløpet av standen hadde vi mange hyggelige samtaler med forbispasserende, og fikk delt ut en god del flyveblader og bulletiner. Noen kom til standen vår for å slå av en prat eller søke ly fra regnværet. Noen aktivister delte ut flyers i en større del av Grønland.

Bergen: Plakataksjon for Rød Blokk

Aktivister fra Tjen Folket i Bergen har denne uka hengt opp plakater for å mobilisere til Rød Blokk 1. mai. Plakatene er godt synlige i Bergen sentrum, og aktivistene er fornøyd med aksjonen. Vil du lese mer om Rød Blokk eller bli med? Se samlesaken vår her

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.