Artikler om STATLIG RASISME

Splitt og hersk, kvinner, innvandrere og menn i arbeiderklassen

Hvorfor kan ikke sosialdemokratiet viske ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn?

Listhaug

Det er rett å angripe Listhaug politisk. Ikke på grunn av hennes person, men på grunn av hennes posisjon, hvordan hun bruker denne og hva hun symboliserer.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.