Artikler om ANTIRASISME ARBEIDERKLASSEN INNVANDRING MEDIA

En stemme til arbeiderklassen i innvandringsdebatten?

Hele tiden ser man i avisene begrunnelser for hvorfor flyktninger eller andre innvandrere burde få lov til å bli i Norge.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.