Artikler om ANTI-STALINISME

Stalins og Trotskijs roller i oktoberrevolusjonen

For oss revolusjonære er vurderingen av Stalins rolle i og for oktoberrevolusjonen fortsatt av stor viktighet.

Stalin og nytt arkivmateriale

Var Stalin marxist? Nye tolkninger tvinger oss til å besøke marxismen på nytt.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.