Artikler om VOLD

Dermed dør klassefiendene

Skrevet av Ali H., opprinnelig publisert på struggle-sessions.com 11. juli 2018, her oversatt til norsk av Tjen Folket Media.

Gjør antifascisme til normalen

For revolusjonære i norge burde denne sommeren være en vekker. Forsvar av våre gater og torg mot fascismen, må være en svært høy prioritet. Og for kommunister må det skje parallelt med å bygge en sterk og militant kommunistisk bevegelse.

Er det OK å slå nazister?

Dette var et hett diskusjonstema i USA og blant internettvenstre for kort tid siden.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.