Artikler om PROLETæR KVINNEKAMP

8. marspropaganda i Trondheim

TRONDHEIM | Plakater for Rød Blokk 8. mars er satt opp på universitetet, avdeling Dragvoll.

8. marspropaganda i Oslo

OSLO | Aktivister har satt opp en større mengde plakater på Grønland. De røde plakatene lyser godt opp, og informerer om markeringen av 8. mars førstkommende torsdag.

Plakatopphenging i Bergen

BERGEN | Venner av Tjen Folket har hengt opp plakater for å invitere til Rødt Forum om antiimperialistisk kvinnekamp og proletær feminisme.

Søstre

Alexandra Kollontaj har vært en ledestjerne i den kommunistiske bevegelsen og i den feministiske bevegelsen. Hun var verdens første kvinnelige minister som folkekomissær for sosial velferd i Sovjetunionen. Hun hadde ansvar for en rekke sosiale tiltak, fra barnehager, sykehus, trygd og kvinneklinikker. I 1923 ble hun Sovjetunionens utsending til Norge. En rekke av hennes artikler og tekster har blitt utgitt. Som en forkjemper for full kvinnefrigjøring avviste hun borgerlig feminisme, og bidro til å bygge opp en feminisme for arbeiderkvinner og for undertrykte kvinner. Her publiserer vi en av hennes tekster, som tar opp kvinnefrigjøring og prostitusjon.

Feministisk propaganda i Oslo

OSLO | Aktivister har klistret opp feministiske propagandaplakater for å løfte fram sentrale revolusjonære kvinner i den kommunistiske bevegelsen.

Studiemøte i Oslo om proletær feminisme

OSLO | Aktivister og venner møttes til foredrag og diskusjon om proletær feminisme og rød kvinneorganisering.

Foredrag om proletær feminisme

TRONDHEIM | Aktivister og venner møttes nylig til foredrag og diskusjon om proletær feminisme og rød kvinneorganisering.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.