Artikler om VENEZUELA

Propagandakrig mot Venezuela

Media skriver mye om Venezuela np - og alt er negativt. De skriver at landet er på randen av borgerkrig, at folk sulter og at økonomien er i krise. Og all skyld legges hos regjeringa og landets sosialistparti.

FARC-ledelsen gir opp

Norsk diplomati har deltatt i meklingen som likviderte den væpna kampen i Colombia.

Mangler bilde

Arbeidarrevolusjon i Venezuela?

Dei progressive og antiimperialistiske kreftene er på frammarsj i mange land i Latin-Amerika. USA klarer ikkje lenger på same vis å halda kontroll i bakgarden sin som før. Det som skjer i Latin-Amerika er kan henda den største utfordringa for den amerikanske imperialismen pr i dag, til og med større enn bråk i Midt-Austen. Det er vanskelegare for USA å gripa inn militært for å attoppretta “ro og orden” i Latin-Amerika og å styrta Chavez, Morales og dei andre progressive folkevalde statsleiarane. Ikkje finst det militære krefter til det i augneblinken heller, og å finna eit legitimt påskot til det er også vanskeleg. I tillegg er dei avhengige av den venezuelanske olja.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.