studiesirkel – kommunistisk organisering

(stor pdf fil på 6,2mb). Vi har også Omslag til kommunistisk organisering (for de som vil trykke opp hefter).

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.