Gnisten er tidskriftet til Internasjonale Sosialister. I høstnummeret heter lederen Hvordan stoppe Frp i kommunevalget. Linja deres finner nok mye støtte i Rød Ungdom-ledelsen og i Rødt, men er et knefall for sosialdemokratiet.

1. Hvem er venstresida?

SV og AP kan ikke kalles venstreside i ordets rette forstand. Ledelsen i disse partiene er borgerlige. Politikken til partiene er borgerlige. Partiene kan i enkeltspørsmål være å foretrekke foran de åpne borgerlige partiene, men også Frp har ofte bedre politikk enn både Høyre og Ap på enkeltsaker.

SV er kanskje venstre innafor rammene av det borgerlige samfunnet, men i spørsmålet om å forsvare eller angripe den kapitalistiske imperialismen (som er det viktigste spørsmålet), står det på feil side.

Vi mener ordet “venstresida” kan brukes i hovedsak på tre vis:

  1. For å beskrive de som er til venstre innafor rammene til det borgerlige systemet (venstre på Stortinget).
  2. For å beskrive alle som fra kamp står på riktig side, uansett om de stemmer Ap eller Frp, uansett om de er borgere eller proletarer.
  3. For å beskrive de revolusjonære kommunistene

Den første forståelsen er borgerlig. Den speiler ikke virkeligheten og handler kun om det parlamentariske spillet. Den borgerlige bruken av ordene “venstre” og “høyre” er statiske, mens politikken endrer seg. Altså vil AP og SV kalles “venstre”, selv om de fører en nyliberal økonomisk politikk som ytterste høyre var alene om å stå for i 1970.

Vi vil bruke de to andre definisjonene. Om vi sier at “venstre” er det som til enhver tid tjener arbeiderklassen, vil “venstresida” forandre seg fra sak til sak. I EU-kampen omfattet “venstre” alt fra marxist-leninister til konservative kristne, fra småbønder til noen få industrikapitalister. I kampen for retten til sjølbestemt abort eller homofiles rettigheter, er mange storkapitalister på vår side, mens mange arbeidere sverger til Frp og kristenkonservative holdninger. Likevel blir det meningsløst å definere disse inn i noen permanent “venstreside”.

På lang sikt er det bare den revolusjonære kommunismen som er “venstre”, fordi det er bare den som kan føre til at kapitalismen avskaffes og erstattes med et klasseløst samfunn. Vi ender opp med at “venstresida” ikke er et begrep som beskriver virkeligheten, selv om det er svært utbredt.

IS legger den borgerlige definisjonen til grunn. I deres øyne er SV og AP deler av venstresida. Dette er typisk for trotskister. De vektlegger de borgerlige arbeiderpartienes folkelige side, det faktum at de står sterkt i fagbevegelsen og har oppslutning i arbeiderklassen, framfor å legge vekt på deres borgerlige klassekarakter. Det at de framstår som partier for arbeiderklassen og sosialisme, er nok til at IS ønsker å alliere seg med dem i kampen mot Frp og andre åpne høyrepartier. Dette er en dødlinje for revolusjonære. Det gjør IS til et underbruk av sosialdemokratiet, og vi ser samme tendens i Rødt og RU.

2. Vil vi at AP og SV skal beseire Frp?

Frp får ikke flertall alene på Stortinget, med mindre partiet i en krisesituasjon blir et virkelig fascistparti og knuser den parlamentariske opposisjonen. 50% av norske velgere sier i spørreundersøkelser at de avskyr Frp, mens bare 25% nærer samme sterke følelser mot RV. Skal de komme til makta, må det skje gjennom samarbeid med Høyre og eventuelt KrF. Disse partiene har styrt Norge før. Vi kan ikke se noen kvalitativ forskjell på regjeringer fra Ap og fra Høyre. Det har vært nyanseforskjeller, men det er utviklingen i den kapitalistiske økonomien og klassekampen som har styrt politikken, uansett regjering. Vi tror at bare folkets egen kamp kan presse fram positive endringer eller stanse angrep på folkets levekår.

Mye av hatet mot Frp på “venstresida” er irrasjonelt. Frp er ingen fascistisk trussel. De må vurderes nøkternt, slik vi vurderer alle borgerlige partier. Frp er mer åpent rasistiske og markedsliberale enn de andre store borgerlige partiene. En Frp-regjering vil kan hende føre en strengere asylpolitikk, mer USA-vennlig utenrikspolitikk og mer markedsliberalistisk og privatiserende finanspolitikk. Men i praksis vil det ikke være snakk om en kvalitativt stor forskjell på deres politikk og dagens politikk.

Om Frp beseires av Ap og SV betyr ikke det at Norge slutter å ha en rasistisk flyktningpolitikk eller at imperialismen og nyliberalismen tar slutt. Ap har vist i 70 år at selv med SV som en del av det parlamentariske grunnlaget eller som del av regjeringen, vil politikken styres av kapitalens interesser. Imperialismen er ingen valgt politikk for regjeringer i kapitalistiske land i vesten, og de kan heller ikke velge den vekk.

For kommunistene og de reelle venstrekreftene som fra sak til sak slåss for det rette, er det en fordel å svekke både SV, AP, Høyre og Frp. Styrking av det ene borgerlige partiet på bekostning av det andre fører ikke automatisk til en forbedret taktisk posisjon for proletariat og andre undertrykte.

3. Kan de beseire Frp?

Det er vanskelig å spå framtida, men det er selvsagt ikke umulig at Frp kan miste oppslutning i løpet av de neste valgene. Men de har bygget opp et relativt sterkt organisasjonsapparat med mye penger og folk, så de forsvinner ikke med det første. Akkurat som KrF, Ap, SV, Høyre og Sp er de nå blitt en del av den borgerlige statsmakta lokalt og nasjonalt.

Bare en kraftig kvalitativ endring av samfunnet, en krise eller liknende, kan utradere noen av disse partiene. Borgerskapet trenger dem for å sikre folkelig oppslutning om sitt system, og folk velger dem så lenge det borgerlige systemet er stabilt. Vår oppgave er ikke å forgjeves bekjempe ett eller flere av dem, og dermed legge til rette for framgang for de andre. Vår oppgave er å bekjempe dem alle, som redskaper for borgerskapets diktatur.

4. En sosialdemokratisk linje

IS, RU og store deler av Rødt, legger seg på den sosialdemokratiske linjen som Martin Kolberg har utarbeidet: Kampen mot Frp framstilles som DEN viktigste kampen. Om Rødt kun argumenterer mot Frp, framstår partiet kun som en mindre versjon av “de rød-grønne”. Det er en dødlinje for den revolusjonære kampen. Rødt kan på kort sikt ende opp med mer oppslutning ved å distansere fra seg revolusjonære fraser og marxisme-leninisme, men Tjen Folket mener ikke at Norge trenger et nytt SV. Det vi trenger er et nytt maoistisk parti som kan slåss mot alle borgerlige partier, for revolusjon og kommunisme.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.