Noen av verdens fremste borgerlige økonomer advarer nå om at ei riskrise er på vei. Faren for hungersnød er overhengende i mange risimporterende land etter at prisen på ris har økt dramatisk og flere risproduserende land har mistet store avlinger etter dårlig vær. Tjen folket klandrer kapitalismen.

Risavlingene er ikke bare blitt mindre på grunn av dårlig vær, men også fordi store landområder brukes til å dyrke annet enn menneskemat. Så lenge kapitalistene har makta, vil de prioritere det som til enhver tid gir størst profitt. De vil alltid investere i det som er mest lønnsomt på kort sikt. Dette gjelder alle kapitalister fra privatkapitalistene i USA til statskapitalistene i Kina.

For å sikre folk mat og for å få bukt med fattigdommen, trenger vi sosialistisk og kommunistisk planøkonomi. Økonomien må styres av folk sine behov, ikke etter kortsiktig profitt. Målet for all produksjon må være å sikre folket gode levekår. Det går ikke så lenge stater og selskaper styres av borgerskapet. De er en klasse av parasitter og snyltere som lever på flertallets arbeid.

I over hundre år, har matprodusenter med ujevne mellomrom brent opp korn og ris, for å holde prisene oppe. I over hundre år har millioner av mennesker blitt rammet av sult hvert år. Fattigdom og nød har eksistert mye lenger enn kapitalismen, men under kapitalismen har vi fått teknologi og rikdom til å dekke alle mennesker sine grunnleggende behov. Det eneste som står i veien er herskerklassen av politikere, byråkrater, bankdirektører og storkapitalister.

Vi i Tjen folket organiserer oss kommunistisk for å skape et parti og en arbeiderklasse som kan ta makta fra herskerklassen i Norge. Den eneste veien vekk fra alle fremtidige riskriser og sultkatastrofer går gjennom arbeiderrevolusjoner, sosialisme og kommunisme.

Mer om riskrisa fra borgerlige kilder her

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.