Tjen folket ser med uro på at antallet dødsulykker på norske veier øker. Alt for mange veier i Norge er for dårlige med tanke på trafikksikkerheten.

For å begrense trafikkulykkene finnes det flere tiltak. Dessverre er de ikke gratis, men så lenge den norske staten er søkkrik, er ikke problemet å finne penger.

Å få mer av trafikken over på tog eller buss er et tiltak. Disse er langt mindre utsatt for ulykker og er også mer miljøvennlige.

En drastisk reduksjon av prisen på togturer og buss er veien å gå. Antallet avganger må økes og det er på tide å sette i gang bygging av høyhastighetstog mellom de største byene.

Vanskjøtta veier, spesielt i distriktene, må utbedres. Utbygging av et bedre veinett fører til mer effektiv transport. Det øker trafikksikkerhet og er bra for miljøet.

Flere av riksveiene og europaveiene bør få midtrabatter, for å hindre front-mot-front-kollisjoner.

Ressursene til slike tiltak finnes, men den kapitalistiske staten synes ute av stand til å gjøre en større innsats for mer fornuftig og trygg transport i Norge.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.