Tjen folket vil kutte bensinprisene. Høye priser på bensin rammer folk med lav eller normal inntekt hardest, og spesielt de som er avhengig av bil i det daglige for å få hverdagen med jobb og familie til å henge sammen.

I stedet for høye bensinpriser, er billigere og bedre buss og tog veien å gå for å redusere CO2-utslippene. Det er ulogisk å bruke pisken før gulrota for å tvinge folk til å reise kollektivt. Der det er mulig, for eksempel i byene, kan bussen gjøres tilnærmet eller helt gratis. Etter at det er gjennomført samtidig som at flere avganger og bedre ruter er på plass, kan man innføre flere restriksjoner på bilbruken.

Bensinavgiftene fungerer som usosial skattlegging. Avgifter skattlegger ikke ut fra inntektsnivå, men etter hvor mye du bruker bilen. Det vil si at de som bor på plasser der en er avhengig av bilen må betale mest. Og de som har lav inntekt betaler en høyere prosent av lønnen i avgifter, enn de rike.

Norge er et langstrakt land med store avstander og spredt bosetting. Mange er avhengig av bilen. Disse bør ikke ofres i et forsøk på å kutte CO2-utslippene.

De største CO2-utslippene i Norge kommer fra industri og varetransport. Her må staten inn og tvinge gjennom og subsidiere rensing av industrien og legge til rette for mer varetransport over på tog.

Miljøet kan nok ikke reddes under kapitalismen, men noen tiltak kan gjennomføres for å bedre situasjonen. Vi krever byrden med disse tiltakene betales først og fremst av staten og kapitalen, ikke av vanlige arbeidsfolk.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.