International Labour Organization (ILO) skriver i sin rapport fra den 28.januar at arbeidsløsheten verden over vil vokse som følge av krisa i kapitalismen. I forhold til tallene fra 2007 er det forventa at arbeidsløshet vil ramme mellom tredve og femti millioner flere på verdensbasis.

Videre skriver ILO at tallet folk i arbeid som tjener under to US-dollar om dagen kan vise seg å stige til hele 1,4 milliarder, med andre ord 45 % av verdens samla arbeidsstokk. I tillegg vil antallet arbeidere i “ubeskytta jobb” (altså uten tarifflønn, arbeidere på korttidskontrakter, og så videre) i løpet av året komme opp i 53 % av verdens arbeidsstyrke.

Sjøl om det ikke er arbeidsfolk som har skapt krisa, så er det likevel vi som må betale. Dette tallfester at kapitalismen er et snyltersystem og at det er arbeidsfolk som må betale regninga for kapitalistenes problemer. I de to hundre årene kapitalismen har eksistert i Europa, har den regelmessig skapt større og mindre kriser. Alle forsøk på å løse problemene under kapitalismen vil bare utsette problemet. Og nye kriser vil komme.

Tjen folkets løsning er å avskaffe kapitalismen for alltid. Vi vil erstatte dette ulogiske snyltersystemet med et kommunistisk samfunn der verdiene styres av fellesskapet – hvor folkets interesser styrer samfunnsutviklingen, i stedet for kapitalens interesser. Vi oppfordrer interesserte til å lese mer om krisa og om kommunismen på våre nettsider.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.